www.hoeksteen-austerlitz.nl maakt gebruik van cookies.
De website van De Hoeksteen te Austerlitz gebruikt cookies van Clicky om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. 

Kerkenraad
 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente is de kerkenraad. De huidige samenstelling en de naam- en adresgegevens vindt u op de pagina Gegevens.
De leden van de kerkenraad dragen samen de verantwoordelijkheid voor de opbouw en zorg voor de gemeente. Daarbij heeft ieder ambt zijn specifieke taak. Zo horen de verkondiging van het Woord en de bediening van Doop en Avondmaal bij de predikant. De diakenen richten zich in het bijzonder op de dienst in de wereld, de ondersteuning van maatschappelijk welzijn. Voor de pastoraal-ouderlingen ligt het accent op de herderlijke zorg, terwijl de ouderlingen-kerkrentmeester veel meer over geld, gebouwen, registers en roosters gaan.

Al deze invalshoeken komen ook weer bij elkaar en overlappen elkaar deels, bijvoorbeeld in de eredienst: de predikant, de ouderlingen en diakenen hebben hierin allemaal een taak. De handdruk aan het begin van de dienst is symbool van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de kerkenraadsvergaderingen komen alle ambten samen tot besluiten over het beleid.

Onze kerkenraad vergadert zes keer per jaar. Het moderamen komt een week eerder bijeen om de agenda te bepalen. De vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar maar wie een punt wil aandragen voor de agenda of iets wil komen toelichten tijdens de vergadering, kan altijd contact opnemen met de scriba.

De werkwijze van de kerkenraad is vastgelegd in de kerkorde en in onze plaatselijke regelingen. De kerkenraad houdt de gemeente op de hoogte via Kerknieuws, de afkondigingen in de dienst, tijdens de gemeenteavonden, via de website en eventueel mailberichten.

De verkiezing van predikanten en ambtsdragers is vastgelegd in plaatselijke regelingen.


 

Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Oude Postweg 112

3711 AK  Austerlitz 

 


 

Zaalverhuur via mevrouw A. Vermeulen, telefoon: 0343 491 500

 

===

 

 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.