www.hoeksteen-austerlitz.nl maakt gebruik van cookies.
De website van De Hoeksteen te Austerlitz gebruikt cookies van Clicky om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. 

Profiel

“De Hoeksteen” telt ongeveer 180 actieve leden (belijdende leden, doopleden, ongedoopten, blijkgevers van verbondenheid en mensen die mee geregistreerd zijn vanwege pastorale eenheid).

De gemeente is sinds 2006 een Protestantse Gemeente binnen de PKN en bestond daarvoor al ruim 20 jaar uit Hervormde en Gereformeerde leden. 
De gemeente in haar pluriformiteit weet zich geroepen om als open dorpskerk van zoekers en vinders een veilige plek te zijn voor heel het dorp.

Wij hebben een modern, gezellig kerkgebouw, met nevenruimten, in het hart van het dorp, waarin alle kerkelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. De vroegere Hervormde kerk is nu het Beauforthuis.

Iedere zondagmorgen vindt om 10:00 uur de eredienst plaats. Er zijn ook avonddiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, op weg naar Pasen.

De zondagse diensten worden gemiddeld door 40 personen bezocht. Iedere 1ste zondag van de maand is er jeugdkerk en kinderkerk met de mogelijkheid van oppas als dat gewenst is. In de aanloop naar Kerst en Pasen wordt er meestal gebruik gemaakt van de projecten van Kind op Zondag en komt de kinderkerk wekelijks in de dienst. 
Naast onze eigen gemeenteleden worden de diensten ook wel bezocht door mensen uit de naaste omgeving. Naar onze mening komt dat door de prediking, het intieme karakter van de kerk en de persoonlijke benadering door de gemeenteleden. De sfeer is te omschrijven als open en warm. Na afloop van elke dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in de kerk. Als Fair Trade Gemeente gebruiken we daar Fair Trade producten voor.

De gemeente is bewust bezig met liturgie en zingt graag onder leiding van haar veelzijdige organist/pianist. Het leesrooster van De Eerste Dag wordt zoveel mogelijk gevolgd, maar wel als dienst en niet als juk. Er wordt gebruik gemaakt van liturgische kleuren. De Paaskaars en het gedenkhoekje waar kerkgangers een lichtje kunnen ontsteken, zijn inmiddels onmisbaar. Ongeveer vijf maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De grotere kinderen doen daar aan mee. De hoogtijdagen van het kerkelijk jaar worden mede vormgegeven door de liturgiecommissie.

Naast de gewone zondagse diensten en hoogtijdagen worden enkele malen per jaar ipv de gewone dienst bijzondere diensten gehouden, zoals een jeugd- of gezinsdienst waarbij de jeugd en de jeugdleiding mede de invulling verzorgen. Verder is het streven om per jaar twee zangdiensten te houden.

In het kerkgebouw zijn een pijporgel en een piano aanwezig en de kerkmusicus is breed inzetbaar voor de muzikale ondersteuning en omlijsting van de erediensten.

De kerkenraad vergadert eenmaal per twee maanden en streeft ernaar om tijdens elke vergadering een toerustingsonderwerp centraal te zetten. Dit onderwerp wordt door een of meerdere leden voorbereid.

De gemeente is op veel gebieden actief. Er is een grote groep enthousiaste medewerkers die al het mogelijke doet om het gemeenteleven zo goed mogelijk te laten functioneren.
Allereerst noemen we het pastoraat. Naast en samen met de predikant verzorgt het Pastorale Team, bestaande uit de ouderling, de jeugdouderling en drie pastorale medewerkers het bezoekwerk in de 5 wijken. Daarnaast noemen wij:
•    Huiskamerbijeenkomsten per wijk
•    Samenleeskring of een gespreksavond rond een bepaald thema
•    Ouderensoos
•    Maaltijden voor alleengaanden
•    Jik (Jeugd in de Kelder) een kleine groep jongeren die naar films met een boodschap kijken 
•    Basiscatechese in periodes voor kinderen in groep 7 en 8, als die er voldoende zijn
•    Jeugdkerk, 1 keer per maand
•    Jeugdsoos “Basement”
•    Godsdienstonderwijs op de plaatselijke basisschool
•    Kinderkerk, 1 keer per maand en tijdens projecten naar Kerst en Pasen
•    Kom-in-de-kring-vieringen voor de kleinsten met hun ouders op zondagmiddagen 6 keer per jaar
•    Kinderoppas (op verzoek)
•    Liturgiecommissie
•    Kosters
•    Nieuwe initiatieven zoals “De Wandeling” op zondagmiddagen in de 4 seizoenen voor 30- en 40-ers
•    Redactiecommissie Kerknieuws
•    Felicitatiedienst
•    Onderhoud van de begraafplaats met ploegjes vrijwilligers, ook van buiten de gemeente
•    Paasontbijt voor het hele dorp
•    Lezingen en films over kunst en religie

Het huidige beleidsplan, geënt op het vorige, is geldig tot en met 2022. Het schetst een realistisch beeld van de gemeente met haar verwachtingen in negatieve en in positieve zin.

Als kerk willen we proberen een open karakter uit te stralen, toegankelijk voor velen. Als kernpunten worden genoemd:
•    Pluriforme geloofsgemeenschap, met betekenis voor het hele dorp, waar het Licht brandende wordt gehouden en de grote verhalen-ten-leven te horen blijven
•    Fair Trade naar binnen en naar buiten
•    Samenwerken, bijvoorbeeld met Austerlitz Zorgt en andere plaatselijke organisaties
•    Individuele contacten, flexibel en op maat
•    Kerk als veilige ontmoetingsplaats
In het beleidsplan worden deze punten nader uitgewerkt. Door aandacht te schenken aan de kerkdiensten én aan andere activiteiten hopen we meer mensen te betrekken bij en enthousiast te maken voor “De Hoeksteen” als klein en kostbaar deel van Christus’ kerk.

 

 

Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Oude Postweg 112

3711 AK  Austerlitz 

 


 

Zaalverhuur via mevrouw A. Vermeulen, telefoon: 0343 491 500

 

===

 

 

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.